Hvor viktig er det å fullføre service?

Vedlikehold av maskiner, utstyr og arbeidsplasser er avgjørende for å fjerne farer på arbeidsplassen og skape et sikkert arbeidsmiljø. Vedlikehold kan involvere inspeksjon, testing, service, justering, reparasjon eller utskiftning

Lag din egen hjemmeside gratis!